Eesti Advokatuuri juhatuse 01.10.2013. a otsusega valiti äriõiguse komisjoni liikmeks advokaadibüroo ALTERNA partner ja vandeadvokaat Annika Vait.

Tegemist on käesoleva aasta suvel Eesti Advokatuuri juhatuse poolt moodustatud komisjoniga, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äri-, konkurentsi- ja pankrotiõiguse valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes. Komisjoni ülesandeks jääb ka vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.

Annika vastutab advokaadibüroos ALTERNA ärinõustamise ja M&A valdkondade eest. Ta tegeleb eelkõige ärilepingute ja ühinguõiguslike küsimustega, sh nii äris jooksvalt tekkivate juriidiliste küsimuste lahendamise kui ka M&A ja finantseerimistehingute nõustamisega.

Eeltooduga seoses saab Annikaga ühendust e-posti teel annika@alternalaw.ee või helistades +372 680 6850.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee