Advokaadibüroo ALTERNA korraldas ka sel aastal töövarjupäeva, võimaldades neljal noorel õigushuvilisel tutvuda advokaadibüroos töötavate advokaatide igapäevatööga.

Töövarjupäeva raames räägiti töövarjudele advokaadibüroosse tööle kandideerimisest, advokaadibüroos töötamise igapäevast ning advokaadi kutsega seotud spetsiifikast. Pikemalt tuli juttu eetikakoodeksist advokaadibüroodele ja advokaatidele tulenevatest nõuetest ja põhimõtetest. Eraldi teemagruppidena leidsid käsitlemist nii ärinõustamise valdkond kui ka kohtuvaidlused. Muu hulgas tutvustati paari konkreetset kohtukaasust, mille osas on noortel võimalik tulla ka kohtuistungeid vaatama.

Sarnaselt eelmise aasta kogemusele kujunes ka seekord töövarjupäevast äärmiselt tore ja asjalik päev, tuues sära silma nii õigushuvilistele noortele kui ka nende vastuvõtjatele. Loodame, et lisaks advokaadibüroos töötamisest ülevaatele ja praktilistele soovitustele said noorelt hulgaliselt ka julgustust jätkamaks õigusõpinguid ning kaalumaks advokaadibüroosid oma tulevase töökohana.

Täname veelkord meie tublisid töövarje, soovime teile kõigile edu nii õigusõpingutes kui ka tulevastes tööalastes karjäärides!

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee