ALTERNA partnerid ja vandeadvokaadid Annika Vait ja Siret Siilbek kirjutavad Postimehe majandusajakirjas Otsustaja ja Postimehe veebiväljaandes väikeaktsionäri teabe saamise õigusest.

Artikkel on ajendatud hiljutisest Riigikohtu lahendist, millega kohus tunnustas aktsionäri õigust teabele. Kohtulahendiga kinnitati vähemusaktsionäride kaitse vajadust ning vähendati enamusaktsionäride kontrolli all oleva juhatuse võimalusi teiste aktsionäride eest info varjamiseks.

Artiklis on antud lühiülevaated aktsionäri teabe saamise õigusest, teabeõiguse ulatusest ning teabe andmisest keeldumise võimalustest.

Artikli autoriteks olevad ALTERNA partnerid Annika Vait ja Siret Siilbek esindasid artikli ajendiks olevas Riigikohtu vaidluses teabe küsijat positiivse lahendi saamisel.

Artiklit on võimalik lugeda siit: Riigikohus tunnustab aktsionäri õigust teabele.

Antud teemaga seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee või 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee