ALTERNA partner Annika Vait kirjutab Postimehe Interneti majandusväljaandes www.e24.ee maksusüüteoga kaasnevast juhatuse liikme kahju hüvitamise kohustuse ulatusest.

Artikli ajendiks oli hiljutine Riigikohtu otsus, milles kõrgeim kohus käsitles juhatuse liikme kahju hüvitamise kohustust seoses maksusüüteo toimepanemisega. Artiklis kirjutatakse lahti, et nn ümbrikupalkade maksmisega seoses maksusüüteo toimepanemisel on juhatuse liikme poolt äriühingule tekitatud kahjuks eelkõige maksude hilinenud tasumisega seotud intressid, ühingule mõistetud rahalised karistused ja muud kulud (tsiviilasi nr 3-2-1-110-13). Nimetatud kahju kuulub seaduse kohaselt juhatuse liikme poolt äriühingule hüvitamisele. Ühtlasi käsitletakse artiklis lühidalt ka juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõude esitamist.

Artiklit on võimalik lugeda siit: Juhatuse liige vastutab maksuintressi eest

Artikliga seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel
annika@alternalaw.ee või 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee