Sotsiaalministeerium on välja töötanud muudatused lihtsustamaks alaealiste töötamise regulatsiooni. Äripäeva hiljutistest artiklist leiab nii ülevaate põhilistest plaanitavatest muudatustest kui ka teiste hulgas ALTERNA vandeadvokaat Annika Vaiti ja jurist Liisa Orava selgitused kui ka kommentaarid.

ALTERNA juristid selgitavad artiklis, et praegune alaealiste töötamise seadusandlus on rangem, kui Euroopa Liidu direktiiv nõuab ning see on pannud ettevõtjad vältima nii alaealiste palkamist kui ka nendega töölepingu sõlmimist. Samuti antakse soovitused töötavate laste vanematele, hoidmaks ennast nii laste töötingimuste kui dokumentatsiooniga kursis.

Kõige olulisemateks võib pidada järgmisi planeeritavaid muudatusi:

  1. Kaovad piirangud, milliseid töid võivad teha lapsed vanuses 13-14 ja 15-16. Piirangud rakenduvad üksnes 13aastastele, keda võib tööle võtta eelkõige põllumajandustööde, kaubandus- või teenindusettevõtetes tehtavate abitööde ja toitlustus- või majutusettevõtetes tehtavate abitööde tegemiseks.
  2.  Kaob kohustus tööinspektorilt loa taotlemiseks 13-14aastase palkamiseks, säilib 7-12aastaste korral.
  3.  Hakatakse eristama laste töötamist kooliajal ning vaheajal. Nii 7-12aastased kui ka 13-14aastased või koolikohustusega noored võivad kooliajal töötada 2 tundi päevas ja 12 tundi nädalas. Koolivaheajal võivad 7-12aastased töötada nädala jooksul 3 tundi päevas ja 15 tundi nädalas, 13-14aastased või koolikohustuslikud 7 tundi päevas ja 35 tundi nädalas.
  4.  Vähemalt 14aastane kutseõppeasutuses õppija võib õppepraktikat tehes töötada 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.
  5. 15-17aastastel, kel ei ole koolikohustust, kaotatakse varasemad tööajale kehtinud piirangud, samas ei ole nendega võimalik kokku leppida iganädalase tööaja piiranguks 48 või 52 tundi.
  6. Ületunnitööd lubataks teha nendel 15-17aastastel, kes ei ole enam koolikohustuslikud, eeldusel et ületunnitöö on objektiivselt põhjendatud ega kahjusta alaealise tervist. Ületunnitöö ei tohi ületada 80h aasta jooksul.
  7. 15-17aastastel koolikohustuseta noortel võimaldatakse töötada ka pärast kella 20.00. Ajavahemikul 22.00-24.00 võivad nad töötada üksnes kultuuri-, kunsti-, spordi-, reklaamitegevuse, teeninduse, majutuse või toitlustuse alal.
  8. 7-14aastased võivad teha täiskasvanu järelevalve all kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või reklaamitegevuse alal ka ajavahemikul 20.00-24.00.
  9.  Vähendatakse alaealiste minimaalset igapäevast puhkeaega ööpäeva jooksul, eristades puhkeaja pikkust koolivaheaegadel ja õppeveerandi kestel.
  10. Alaealistele plaanitakse 28päevast põhipuhkust.

Täispikk artikkel on kättesaadav: http://www.aripaev.ee/kasulik/2016/11/02/alaealiste-palkamine-muutub-lihtsamaks

 

Küsimuste korral saab ühendust võtta Annikaga e-posti aadressil annika@alternalaw.ee või telefoni teel 680 6850.

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee