Eesti Vabariigi ettevõtlusminister Liisa Oviir andis 22. jaanuaril 2016 a. toimunud üritusel Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgised konkursil osalenud Eesti ettevõtetele, kelle seas tunnustati ka advokaadibürood ALTERNA hõbetaseme kvaliteedimärgisega.

Konkursi korraldajate sõnul soovitakse kvaliteedimärgiste tunnustuste kaudu tuua esile neid ettevõtted, kelle jaoks on jätkusuutlikkus oluline juhtimisalase mõtteviisi osa ning kes on suutnud tegevusi kõige läbimõeldumalt strateegiliselt integreerida ja mõjukamalt ellu rakendada. Konkursi raames omistatakse kvaliteedimärgised nendele ettevõtetele, kes peavad oluliseks jätkusuutlikku arengut ja kelle tegevus väljendab läbimõeldud ning mitmekülgselt hoolivat  käitumist meid ümbritseva inim- ja looduskeskkonna ja sidusgruppide suhtes.

Käesoleval aastal tunnustati kvaliteedimärgistega kokku 47 Eesti ettevõtet. Konkursi reeglite kohaselt läbivad konkursil osalejad hindamise ning väga hea tulemuse korral omistatakse neile jätkusuutliku ettevõtluse indeksi kvaliteedimärgis vastavalt kas kuld-, hõbe- või pronkstasemele. Advokaadibüroo ALTERNA saavutas hõbetaseme. Hindame saadud tunnustust kõrgelt ning täname sellega seoses meie tublit meeskonda ja perekondi ning meie häid kliente ja koostööpartnereid!

Ettevõtluse Indeks märgise saanud ettevõtete nimekiri on kättesaadav Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi koduleheküljel http://www.csr.ee/Uudised-page-55/Vaata–kes-said-2015.-aasta-Vastutustundliku-Ettevotluse-Indeksi-margised-id-375/

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee