24.05.2018.a toimus juba kümnendat korda Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi kvaliteedimärgiste jagamine. Seekord tunnustati  vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgistega kokku 70 Eesti ettevõtet.

Advokaadibürood ALTERNA tunnustati hõbetaseme kvaliteedimärgisega. Hindame saadud tunnustust kõrgelt ning täname sellega seoses meie tublit meeskonda ja lähedasi ning meie häid kliente ja koostööpartnereid!

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum ühendab tuntud ja juhtivaid Eesti ettevõtteid, kes väärtustavad arengut mitmes sfääris:

  • Looduskeskkond – teadlikkus oma ettevõtte mõjust loodusele on oluline, sest üksikisik saab teha vaid osakese sellest, mille tööstused ja ärisektor suudaksid saavutada luues keskkonnasõbralikuma tegevusplaani.
  • Sotsiaalne keskkond – ettevõtted ei eksisteeri vaakumis, vaid on alati ümbritsetud kogukondadest, kus leidub nende toodete või teenuste kasutajaid ja arendajaid.
  • Töökeskkond – töötaja väärtustamine paneb tööd väärtustama. Maailma gigandid, nagu näiteks Google, võlgnevad suure osa oma edust töökeskkonna loomisele, mis seab inimese esikohale.
  • Turukeskkond – ausus ja läbipaistvus koostöösuhetes tarbijate, tarnijate ja partneritega näitab üles usaldusväärsust nii kohalikul kui rahvusvahelisel turul.

Vaata millised 70 Eesti ettevõtet seekord tunnustuse pälvisid: https://majandus24.postimees.ee/4494108/vaata-kas-ka-sinu-tooandja-on-eesti-70-vastutustundlikuma-ettevotja-seas?gallery=124365&image=7862351

Vastutustundlikust ettevõtlusest saab lugeda lähemalt:  http://www.csr.ee/vastutustundlik-ettevotlus/

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee