Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek nimetati Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liikmeks.

Kutsesobivuskomisjoni ülesandeks on eksamineerida advokatuuri astuda soovijaid ning advokaadikutse taotlejaid.  Advokaadieksam koosneb kirjalikust testist, kaasuse lahendamisest ja suulisest vestlusest. Eksamineeritakse nii vandeadvokaadi kui ka vandeadvokaadi abi kutse soovijaid.

Lisaks viib kutsesobivuskomisjon läbi sobivustesti nendele isikutele, kes on kutse omandanud välisriigis. Samuti teostab järelevalvet täiendõppekohustuse täitmise üle advokaatide poolt ning vajadusel viib läbi sellekohaseid hindamisi. Juhatuse ülesandel annab kutsesobivuskomisjoni hinnangu advokaadi kutsesobivusele.

Kutsesobivuskomisjoni kuuluvad Advokatuuri juhatuse poolt valitud vandeadvokaadid, lisaks ka kaks kohtunikku, õigusteadlane ning riigiprokurör. Siret alustab tööd kutsesobivuskomisjoni liikmena juba 13.06.2021. a.

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee