Käesoleva aasta märtsi lõpus täienes ALTERNA meeskond – meiega liitus jurist Kati Tamm. Kati on spetsialiseerunud reklaamiõigusele ning kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele. Enne ALTERNAga liitumist töötas Kati Tarbijakaitseametis, kus ta põhilisteks tegevusvaldkondadeks olidki reklaamiõigus ning haldus- ja väärteomenetlused. Lisaks reklaamiõigusele ning vaidluste lahendamisele  tegeleb Kati ka intellektuaalomandi õiguse küsimustega.

Kati on viinud läbi erinevaid haldus- ja väärteomenetlusi ning nõustanud ettevõtjaid reklaamiõigusalastes küsimustes. Lisaks on tal varasemast ajast ka õigusbüroodes töötamise kogemus.

Advokaadibüroo ALTERNA kohta leiad täiendavat teavet meie kodulehelt www.alternalaw.ee.