Meil on rõõm tutvustada ALTERNA meeskonna kahte uut liiget, kelleks on jurist Helen Pajumaa ning sekretär Käroli Kullamaa.

Advokaadibüroo ALTERNA jurist Helen Pajumaa on spetsialiseerunud eelkõige perekonna- ja pärimisõigusele ning rahvusvahelise lapseröövi küsimustele. Enne advokaadibürooga ALTERNA liitumist töötas Helen  pikaajaliselt juristina Põhja-Tallinna Valitsuses, kus ta põhilisteks tegevusvaldkondadeks olid perekonnaõigus, pärimisõigus, sotsiaalhoolekandeõigus ja tööõigus. Varem on Helen töötanud ka Harju Maakohtu registriosakonnas ning läbinud edukalt praktika Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei laste õiguste osakonnas.

Helen on ka Saksamaal tegutseva rahvusvahelise kirjastuse Lambert Academic Publishing poolt välja antud raamatu „Parental Custody Rights in Correlation to Child Abduction“ autor. Raamat põhineb Heleni analüüsil vanema hooldusõiguse seostest lapserööviga. See on üheks põhiliseks õigusvaldkonnaks, millega Helen kindlasti ka tulevikus tööd jätkab.

Meie büroo sekretär Käroli Kullamaa on omandanud õigusteaduse bakalaureusekraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Õpingute ajal oli Käroli praktikal mitmes advokaadibüroos, saades seeläbi kinnitust oma soovile sidumaks oma professionaalne karjäär just advokaadibüroos töötamisega. Advokaadibüroos ALTERNA abistab Käroli büroo meeskonda  administratiivsete ülesannete täitmisel. 

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee