Meie meeskonnaga liitunud Cärolin on spetsialiseerunud eelkõige äri-, lepinguõiguse ja tsiviilkohtumenetluse valdkondadele. Varasemalt on ta tegelenud kohtuvälise võlamenetlusega ja nõustanud kliente peamiselt lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel. Huvitudes börsiäriühingutest ja väärtpaberitest, kirjutas Cärolin oma magistritöö äriõiguse valdkonnas, mis puudutas peamiselt börsiühingute juhatuse liikmete tasustamist, tasude avalikustamist ja aktsionäride võimalikust õigusest hääletada tasustamispoliitika üle. 

Cärolin on aktiivne akadeemilises tegevuses. Ta on olnud kahe aasta vältel Euroopa tudengiorganisatsiooni AEGEE Tallinna osakonna juhatuse liige. Samuti on ta osalenud mitmetes rahvusvahelistes haridusprogrammides, mistõttu on ta harjunud töötama ka inglise keeles ning rahvusvahelistes meeskondades.

ALTERNAga liitunud Liisa tegeleb meie büroos eelkõige võla- ja perekonnaõigusega kui ka ärinõustamise ja tööõigusega. Nendes valdkondades omab ta varasemat töökogemust nii erasektoris kui ka kohtus töötamisest. Võla- ja perekonnaõigus on valdkonnad, millega Liisa tegeles 5 aasta jooksul Harju Maakohtus töötades igapäevaselt. Varasem ärinõustamise ja tööõiguse alane kogemus pärineb tal mitmeid ettevõtteid koondanud äriühingus töötamisest.

Liisa senine töökogemus on andnud talle nimetatud valdkondades nii väga head erialased teadmised kui oskuse ettevõtjate igapäevastele õigusalastele küsimustele praktiliste lahenduste leidmiseks, samuti väga head teadmised ja ülevaate kohtumenetlusest.

    

 

Tervitame veelkord oma uusi tublisid kolleege ning soovime neile palju edu ja õnnestumisi!

 

Advokaadibüroo ALTERNA
www.alternalaw.ee