Õigusajakirjale antud intervjuus tulid arutlusele 1. juulil 2019 jõustunud olulisemad seadusandluse muudatused, poliitilised muudatused kui ka pooleliolevad äri- ja maksejõuetusõiguse revisjonid. 

Annika hindas ärisektori jaoks üheks olulisemaks seadusandlikuks muudatuseks avaliku sektori üksustele e-arvete esitamise kohustuse. Nimelt on avaliku sektori jaoks välja töötatud ühtne süsteem e-arvete vastuvõtmiseks ning nüüdsest saab neile esitada arveid ainult e-arvetena. Eraõiguslikele ettevõtetele saab endiselt arveid esitada ka paberkandjal ja e-kirja teel. Annika arvas, et ettevõtetel võtab uue süsteemiga kohanemine küll aega, ent pikemas perspektiivis on süsteemi olemasolu riigile kasulik ning teenib tunnustust innovatiivse IT-riigina.

Veel ühe olulise seadusandliku muudatusena tõi Annika välja alkoholiaktsiisi langetamise 25% võrra. Eestis tõsteti paar aastat tagasi märkimisväärselt alkoholi aktsiisimaksu ning sellest tulenevalt üritab valitsus tekkinud konkurentsiolukorda Lätiga parendada ning on otsustanud selle lootuses nüüd varasemalt tõstetud maksu alandada.

Vastates küsimusele, millised on Eesti peamised poliitilised väljakutsed, leidis Annika, et riiklikud valimistulemused olid võrdlemisi ootamatud ning uue koalitsiooni võimuletulek tegi ärevaks nii ettevõtjad kui teadlased. Eestit on reklaamitud kui rahvusvahelisele koostööle avatud uuendusmeelset IT-riiki, kus on stabiilne keskkond äri alustamiseks, aga Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna vaated ei soosi kahjuks seda vaadet ning tekib küsimus, kuidas sellist kuvandit säilitada.

Lisaks on hetkel käimas äri- ja maksejõuetusõiguse revisjonid, mille eesmärgiks on hetkeolukorra analüüsimine, kitsaskohtade väljaselgitamine ja võimalike lahenduste väljatöötamine. Annika selgitab, et nimetatud valdkondade õigusakte ei plaanita hetkel algusest peale uuesti koostada, vaid üksnes muuta. See võib  aga Annika hinnangul tõenäoliselt muuta õigusaktide mõistmise veelgi keerukamaks.

Täismahus artikliga on võimalik tutvuda siin: https://ceelegalmatters.com/estonia/11096-the-buzz-in-estonia-interview-with-annika-vait-of-alterna

Postitusega seotud küsimustega saab pöörduda Annika poole kontaktidel annika@alternalaw.ee  või helistades numbril 680 6850.

Head lugemist!

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee