15. märtsil 2016. a toimub Addenda OÜ koolitusklassis projekteerimislepingu eriküsimuste koolitus, mida viib läbi vandeadvokaat Siret Siilbek. 

Siret räägib oma koolitusel projekti üleandmise-vastuvõtmisega seonduvast. Lisaks annab Siret ülevaate projekteerimisega tekkivatest autoriõigustest ja nende kaitse võimalustest. Koolituspäeval annab Siret  ülevaate sellest, kuidas lepingutingimuste regulatsioone enda kasuks kasutada, kuidas esitada projekteerija vastu kahjunõuet ning millised on sellisel juhul vastuväidete esitamise võimalused. Samuti leiavad tutvustamist ka olulisemad PTÜ 2007 sätted.

Siret toetub kehtivale seadusandlusele, kohtupraktikale ja PTÜ 2007-le.

Projekteerimis- ja ehitusettevõtete esindajatele ning tellijatele, kes puutuvad oma igapäevases töös kokku projekteerimislepingute sõlmimise ja täitmisega, mõeldud koolitus toimub 15. märtsil 2016. a Addenda koolitusklassis aadressil Tammsaare tee 47 kell 10:00 – 13:15.

Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millele on märgitud Eesti Inseneride Liidu poolt antud 3 inseneri täiendõppe punkti.

 

Rohkem teavet leiab meie hea koostööpartneri Addenda kodulehelt http://addenda.ee/projekteerimislepingu-erikusimused-15-03-16. Täpsemate küsimuste korral saab ühendust võtta Siretiga e-posti teel siret@alternalaw.ee

 

Advokaadibüroo ALTERNA

www.alternalaw.ee