25. jaanuaril kell 09.00-12.15 toimub Advokaadibüroo ALTERNA partneri ja vandeadvokaadi Siret Siilbek poolt läbiviidav projekteerimislepingu teemaline veebikoolitus, mis on suunatud projekteerimis- ja ehitusettevõtete esindajatele ning tellijatele, kes puutuvad oma töös kokku projekteerimislepingute sõlmimise ja täitmisega.

Käsitlemisele tulevad nii projekti üleandmise-vastuvõtmise temaatika kui ka autoriõigusega seonduvad probleemid – millised õigused lähevad üle projekti tellijale, millised mitte ning milliseid autoriõiguslikke kokkuleppeid on tellijale ja projekteerijale tarvis.
Lisaks eeltoodule käsitletakse põhjalikult projekteerija vastutust projekteerimisvigade ning nendest tulenevate kahjude eest ja projekteerija võimalusi vastutust vähendada või välistada. Samuti leiavad käsitlemist Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimuste 2007 (PTÜ 2007) ja Ehituskonsultatsiooni lepingu 2016 (EKL 2016) olulisemad põhimõtted.

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on Teil võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias.

Täpsema info leiate siit: https://addenda.ee/projekteerimislepingu-erikusimused-25-01-22