Võla- ja tööõigus

ALTERNA nõustab kliente võlaõiguslikes küsimustes ja tööõiguse kõigis valdkondades.

Võlaõigus reguleerib erinevaid lepingulisi ja lepinguväliseid suhteid. Koostame ja aitame läbi rääkida muu hulgas müügi-, üüri-, töövõtulepinguid- ning laenu(krediidi-)lepingud. Meil on suuremahuline kogemus ka vähem levinud lepinguliikidega töötamisel: näiteks faktooringu-, kinke-, liisingu-, litsentsi-, frantsiisi-, kindlustus-, seltsingu, maakleri/agendi/komisjoni-, veo- ja hoiulepingutega.

Koostame kliendile vajalikud nõuded, avaldused ja pretensioonid näiteks lepingust taganemise või selle ülesütlemise, tasaarvestamise, hinna alandamise või kahju hüvitamise kohta. Õigeaegselt esitatud nõuded tagavad sageli ka hilisema eduka vaidluse. Seejuures peame oluliseks, et hindame kliendi positsiooni tõendite alusel juba eelnevalt, et meie klient saaks võtta vastu teadliku otsuse sellest, milliseid nõudeid ja avaldusi on talle kasulik ja majanduslikult mõistlik esitada või kaaluda hoopis kompromissi läbirääkimisi. Koostame nii vajalikke dokumente kui ka esindame kliente läbirääkimistel.  

Meie advokaatidel on aastatepikkune kogemus nõustamisel ka tööõiguse valdkonnas. Selle valdkonna juht, partner Annika Vait on tegutsenud aastaid lektorina ning peab ka igakuist koolitusfirma Addenda tööõigusalast blogi, koostades sinna tööõiguse alaseid uudisnuppe. Koostöös Äripäevaga on meie büroo andnud välja ka e-käsiraamatut „Töösuhted“.

ATLERNA esindab ja nõustab nii tööandjaid kui töötajaid töölepingute koostamisel ja sõlmimisel, töösuhte lõpetamisel, nõuete esitamisel kui ka vaidlustes – nii kohtus kui töövaidluskomisjonis kui ka enne vaidlustusorganitesse pöördumist. Kuna tegutseme mitmete ettevõtete igapäevaste õigusnõustajatena, on tööõigus meie tegevuse argipäevane osa.

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest: