Kohtulikud ja kohtuvälised vaidlused

ALTERNA mõistab, et paratamatult võivad isikutel majandustegevuse raames tekkida vaidlused äri- ja lepingupartnerite ning töötajate, aga samuti ka riigi- või kohaliku omavalitsuse või muude ametiasutustega. ALTERNA vaidluste lahendamise advokaadid esindavad kliente kohtu- ja ning kohtuvälistes organites, samuti vahekohtumenetluses, läbirääkimistel ning menetlusdokumentide koostamisel.

Samuti aitame oma kliente taotluste esitamisel haldusorganitele, sh erinevates majandusvaldkondades tegevuslubade taotlemisel, nende huvide esindamisel haldusmenetlustes, vaidemenetlustes ning haldusorganite tegevuse ja otsustuste vaidlustamisel kohtus. Samuti omame pikaajalist haldusorganite nõustamise kogemust haldusmenetluste korrektsel läbiviimisel.

ALTERNA vaidluste valdkond on saanud rahvusvahelise tunnustuse maailma suurimalt reitinguväljaandelt Legal500. Klientide tagasiside põhjal iseloomustab reitinguväljaanne Siret Siilbek'i poolt juhitud ALTERNA kohtuvaidluste meeskonda, mis paistab silma oma suurepäraste suhtlemisoskuste poolest. 

 

 
 

ALTERNA advokaadid esindavad oma kliente järgmistes vaidlustes, sealhulgas:

 

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest: