Pärimisõigus ja perekonnaõigus

ALTERNA aitab kliente perekonnaõiguslike ja pärimisõiguslike probleemide lahendamisel nii kohtueelselt kui ka kohtuvaidlustes.

Meil on rikkalik kogemus nii ühisvara jagamise, lastele suhtluskorra määramise, vanemate ühise hooldusõiguse lõpetamise ja ühele vanemale otsustusõiguse üleandmise vaidluses. On vaidlusi, kus vanemate omavahelised suhted on muutunud niivõrd kriitiliseks, et vajalik on kohaldada ühe vanema suhtes lähenemiskeeldu. Aitame meeleldi vanemaid omavaheliste töötavate ja laste huve arvestavate kokkulepete saavutamisel ja lepituses.

Abikaasade ühisvara jagamine võib endaga kaasa tuua sageli ka muud vaidlused: alates vara väljaandmise vaidlustest kuni äriõiguslike vaidlusteni, sest sageli on abikaasad samaaegselt ka äriühingute osanikud või aktsionärid ning erinevate juhtorganite liikmed. Sellises olukorras võib kergesti tekkida olukord, kus üks abikaasa üritab ühingute juhtimist teise teadmata üle võtta. Oleme oma kliente edukalt esindanud ka paljudes sellistes keerulistes olukordades.

Meil on ka vajalikud kogemused ja teadmised nõustamisel ning kohtust lubade taotlemisel tehingute tegemiseks lapse või eestkostetava varaga. Oleme taotlenud lubasid kinnisvara ja äriühingute osaluste omandamiseks ja võõrandamiseks, samuti kasutuslepingute sõlmimiseks.

Esindame kliente ka pärimisest tulenevates vaidlustes – alates pärandvara koosseisu kindlakstegemisest kuni pärimisõiguse tunnustamise või sellele vastuvaidlemiseni. Samuti nõustame ja esindame klienti nii teiste pärijatega läbirääkimisel pärandvara jagamisel kui vajadusel samasisulises vaidluses kohtus.

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest: