Intellektuaalne omand ja andmete kaitse

ALTERNA aitab kaitsta klientide huve intellektuaalomandi erinevates valdkondades. Osutame õigusabi muuhulgas kaubamärkide, domeeninimede, disainilahenduste, autori- ja sellega kaasnevate õiguste, patentide, konfidentsiaalse teabe ning ka kõlvatu konkurentsiga seotud küsimuste lahendamisel.

Intellektuaalomandiga seotud küsimuste puhul on professionaalsest õigusabist kasu igas etapis: nii väljatöötamisel, kaitsmisel/registreerimisel, omandamisel kui ka võõrandamisel. Meie advokaadid on välja töötanud ning koostanud kogu intellektuaalse omandiga seotud teenuste dokumentatsiooni pakette, litsentsi- ja frantsiisilepinguid, samuti seisnud klientide õiguste eest töö- ja teenuselepingute väljatöötamisel ning konfidentsiaalsuskokkulepete ja sponsorlepingute sõlmimisel. Nõustame ja esindame kliente ka andmekaitse küsimustes. 

Aastatel 2015 - 2018 on ALTERNA pälvinud intellektuaalse omandi ja andmete kaitse valdkond ka maailma suurima reitinguväljaande Legal500 tunnustuse. Legal500 on ALTERNA tiimi juhti, vandeadvokaat ja partner Annika Vait'i esile tõstnud tema kiirete ja informatiivsete vastuste ja toetava hoiaku tõttu, ning vandeadvokaat ja partner Siret Siilbek'i kiideti alati oma klientidele aja leidmise eest.

 

 

ALTERNA nõustab oma kliente järgmistes intellektuaalomandi ning andmekaitse valdkondades:

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest: