Intellektuaalne omand ja andmete kaitse

ALTERNA aitab kaitsta klientide huve intellektuaalomandi erinevates valdkondades. Osutame õigusabi muuhulgas kaubamärkide, domeeninimede, disainilahenduste, autori- ja sellega kaasnevate õiguste, patentide, konfidentsiaalse teabe ning ka kõlvatu konkurentsiga seotud küsimuste lahendamisel.

Intellektuaalomandiga seotud küsimuste puhul on professionaalsest õigusabist kasu igas etapis: nii väljatöötamisel, kaitsmisel/registreerimisel, omandamisel kui ka võõrandamisel. Meie advokaadid on välja töötanud ning koostanud kogu intellektuaalse omandiga seotud teenuste dokumentatsiooni pakette, litsentsi- ja frantsiisilepinguid, samuti seisnud klientide õiguste eest töö- ja teenuselepingute väljatöötamisel ning konfidentsiaalsuskokkulepete ja sponsorlepingute sõlmimisel. Nõustame ja esindame kliente ka andmekaitse küsimustes. 

2015 ja 2016 aastal pälvis ALTERNA intellektuaalse omandi ja andmete kaitse valdkond ka maailma suurima reitinguväljaande Legal500 tunnustuse. Legal500 on ALTERNA puhul eraldi esile toonud reklaamiõiguse valdkonna kiiret arengut, mida on toetanud Tarbijakaitseametis töötamise kogemust omava advokaat Kati Tamme meeskonnaga liitumine, ning büroo ääretut professionaalsust. 

 

ALTERNA nõustab oma kliente järgmistes intellektuaalomandi ning andmekaitse valdkondades:

Valik ALTERNA advokaatide poolt tehtud töödest: