Ärinõustamine ja M&A tehingud

ALTERNA nõustab oma kliente kõigis majandus- ja juhtimistegevust puudutavates küsimustes, seda nii igapäevase äritegevuse käigus ettetulevates probleemides kui ka keerukate tehingute sõlmimisel. ALTERNA advokaadid osalevad ja viivad läbi ühingute organite koosolekuid ning nõustavad ühingute sisesuhete korraldamisel, aitavad vajalike ärilepingute sõlmimisel, rahvusvahelistele turgudele minekul õigusriskide kaardistamisel, läbirääkimistel erinevate klientide, tarnijate ja koostööpartneritega. Samuti ollakse ettevõttele nõustajaks suhetes töötajatega. 

ALTERNA finants- ja ärinõustamise valdkondadel on kahekordselt nii rahvusvahelise hindamise väljaande IFRL1000 kui ka maailma suurima reitinguväljaande Legal500 tunnustused. ALTERNAt on iseloomustatud kui loomingulist ja väljapool raame mõtlevat bürood. Valdkonna arengu eest hea seisvat ALTERNA partnerit Annika Vaiti on kirjeldatud kui haruldast pärli, kes näeb alati laiemat pilti ning oskab riske hinnata ja maandada. ALTERNA partner ja vandeadvokaat Siret on esile tõstetud tema praktiliste oskuste poolest. 

ALTERNA mõistab, et kliendi jaoks efektiivne ja tulemuslik ärinõustamine eeldab konkreetse kliendi tegevussektori väga head tundmist. ALTERNA kogemus hõlmab koostööd erinevate sektorite ettevõtetega ning meil on märkimisväärne sektoriteadlikkus toiduainetööstuse, IT ettevõtete ning ehitus- ja kinnisvaravallas.

 

 
 

 

ALTERNA pakub ärinõustamist kõigis seotud valdkondades, sealhulgas:


ALTERNA advokaadid on muuhulgas nõustanud järgmisi projekte: